خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو یوگا و ارتباط با آفتاب
اگر نتوانیم استرس ‌های روزانه خود را مهار کنیم تاثیرات مخربى بر سلامتی ما خواهد شد. در جریان تنفس در یوگا این طور احساس می ‌کنید که تمام افکار و احساسات منفی، سموم و مواد زاید را از بدن خود خارج می‌ کنید. اینکه در لحظه هستید و به چیزی جز لحظه فکر نمی‌ کنید، لحظه ‌ای که تنها مملو از صدای طبیعت آرامش، گرما و انرژی خورشید است، آرامش لازم را به شما باز می ‌گرداند.