خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو ریلکس کردن در حالت جسد
ریلکسیشن تکنیکی برای آرام کردن عضله ‌های بدن است و شما با استفاده از آن می‌ توانید از فشاری که بر اعضای بدنتان وارد شده است خلاص شوید و هم زمان با تمرکز درست ذهن خود را نیز آرام کنید. فشار‌های عصبی و عامل استرس‌زا آنچنان بر اعصاب ما تاثیر می ‌گذارد که گاهی خودمان متوجه انقباض بیش از حد عضله‌ های بدنمان نمی ‌شویم.