خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو کشش در حالت خوابیده و نشسته
کشش در پاها در حالت خوابیده و در کمر و دست در حالت نشسته قبل از خواب به شما کمک خواهد کرد که آرام شوید و راحتتر به خواب بروید. اگر یک شب زنده دار هستید که آرزوی سحرخیز شدن دارد، یا مشکل بی‌ خوابی دارید و یا فقط به کمی آرامش قبل از خواب نیاز دارید، چند حرکت آهسته یوگا قبل از به خواب رفتن، به شما کمک خواهد کرد. به هیچ داروی خواب آوری هم نیاز ندارید.