خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو کشش با حرکت گربه و گاو
کمر درد برای هر کسی می ‌تواند در مواقعی اتفاق افتاده باشد، و فعالیت کم میتواند اوضاع را بدتر نیز بکند. حرکت گربه – گاو در واقع ترکیب دو حرکت یوگاست. این حرکت عضله کمر، باسن، و شکم را شل می‌ کند و برای بهبود شکل و تعادل عضلات گردن و کمر را قدرت می‌ بخشد. این حرکت همچنین بسیار آرامش بخش است، و کمک می ‌کند استرس روز از بین برود.