خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو کشش در ران ها و پاها در حالت نیمه نشسته
این حرکت خوب است چون باعث باز شدن مفاصل ران می ‌شود، چون مفاصل ران به خاطر نشستن زیاد همیشه در حالتی نیمه خم قرار دارند. جهش باعث کشش تاندون فلکسور ران در جلوی قسمت بالایی ران و لگن و همچنین تقویت پاها و عضلات پشت می‌ شود. بالا بردن دستها به طرف بالای سر باعث می ‌شود به چالش حرکت اضافه شود و عضلات شانه‌ ها تقویت شوند.