خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو اوریگامی کارت به شکل شکوفه گیلاس
در این ویدئو نحوه ساخت و آماده کردن اوریگامی کارت تبریک بازشو به شکل شکوفه گیلاس آموزش داده می‌شود.