خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو احساس راحتی با کفش های پاشنه بلند
کفش های پاشنه بلند جزء جدایی ناپذیری از استایل های رسمی خانم ها به شمار می آیند و در عین حال راه رفتن با آنها در مدت زمان طولانی عذاب آور است. این ویدئو نکاتی را بیان میکند تا با آنها بتوانید کفش های پاشنه بلند خود را راحت تر از قبل استفاده کنید.