خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تزیین تربچه به شکل پروانه
در این ویدیو نحوه برش زدن تربچه و تزیین آن به شکل پروانه آموزش داده شده است.