خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو کادوپیچی به شکل جیب پلیسه‌‌دار
در این ویدئو آموزش کادوپیچی هدیه به شکل جیب پلیسه‌دار برای قرار دادن کارت تبریک توضیح داده می‌شود.