خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو کنار آمدن با گریه‌ مکرر نوزادان
آیا شما نیز با گریه‌های مکرر کودکتان مشکل دارید و دلیل آن را نمی‌دانید؟ این ویدیو به شما نشان می‌دهد که این امر طبیعی است و چگونه می‌توانید با آن کنار بیایید بدون آنکه احساس سردرگمی و یا ناتوانی داشته باشید.