خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تکنیک‌های نقاشی پاستل
در این ویدیو با انواع پاستل‌ها آشنا خواهید شد و اینکه هر نوع دارای چه اشکالی می باشد و از کدام در چه قسمت از نقاشی خود می توانید استفاده کنید. همچنین به شما آموزش داده خواهد شد که کاغذ مناسب برای نقاشی پاستل چیست تا به سهولت بتوانید اشتباهات خود را پاک کنید و اینکه از چه تکنیک هایی باید برای نقاشی پاستل استفاده کنید.