خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو مقدمه طراحی
مداد و زغال ابزارهای اصلی طراحی است. یکی از مشکلات عمده که در طراحی برای هنرجویان اتفاق می‌افتد صحیح نگرفتن این گونه ابزار در دست است. در این ویدئو نحوه صحیح در دست گرفتن ابزار طراحی را آموزش می‌دهیم.