خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو راه افزایش دلبستگی سازنده با فرزندان
اینکه کودکان تا چه حد با والدین خود صمیمی باشند و در درجه‌ اول خانواده جایگاه امن آنها باشد به برقراری ارتباط والدین با او و پاسخ گویی به نیازهای مختلف‌اش در پنج سال اول زندگی مربوط می‌شود. در این ویدیو خواهید دید چگونه در سال‌های ابتدایی کودک نیاز به محبت و در آغوش کشیده شدن دارد و می‌خواهد که شما در کنار او باشید تا اعتمادش جلب شده و با شما احساس صمیمیت کند. به این ترتیب در سال‌های بعد او رازها و دغدغه‌هایش را با شما در میان خواهد گذاشت و شما به عنوان والدین اولین کسی خواهید بود که کودکتان در هر مورد با او صحبت می‌کند.