خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو چگونگی نصب صندلی کودک در ماشین
نصب صحیح صندلی کودک در خودرو یکی از کارهای مهم در تامیین ایمنی کودکمان می‌باشد. در این ویدیو خواهید دید که چگونه با استفاده از برچسب نصب شده روی صندلی می‌توانید از دستورالعمل صحیح آگاه شوید. همچنین با مشورت با افراد مناسب می‌توانید از روش تنظیم صندلی متناسب با سن فرزندتان آگاه شوید.