خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو رهایی از استرس به کمک یوگا
علم پزشکی ثابت کرده است که در اثر فشار‌های عصبی روزانه عضلات و ماهیچه‌ ها دچار شک عصبی میشوند و ممکن است در نقطه ‌ای خاص دچار گرفتگی عضله شوید. در روش برقراری ارتباط با خورشید و انرژی گرفتن از آن، در حالتی کاملا ساکن قرار میگیرید و بدنتان در آرام ترین وضعیت ممکن خود میباشد. به این طریق تمامی تنشها از بین رفته و بدنتان آرامش خود را باز می ‌یابد.