خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو حرکت درخت در یوگا
اين حركت رانها ، زانوها و عضلات كمر را نيرومند ميسازد ، انعطاف ‌پذيري كشاله ران را افزايش مي‌ دهد و انجام اين حركت تمركز و توازن را تقويت ميكند. اين حركت براي افرادي كه سياتيك دارند و همچنين كف پاي آنها صاف مي‌باشد مفيد است. فوايد آن نیز عبارتست از نيرو بخشيدن به رانها، قوزك پا و ستون فقرات، كشش در كشاله ران، قفسه سينه و شانه ها، تقويت تعادل و از بين بردن سياتيك و كاهش صاف بودن كف پا.