یوگا برای مقابله با وحشت‌زدگی

  • مترجم: سعید لطفی

در این مقاله با یکی از تکنیک‌های یوگا برای کنترل و مقابله با علائم و حالات ناشی از وحشت‌زدگی یا همان حمله پانیک آشنا خواهید شد. این تکنیک خاص از سه حالت تشکیل شده است. در حالت اول سه قسمت از بدن شامل پاها، زانوها و باسن تحت تأثیر قرار می‌گیرد. سپس در حالت بعد فرد سعی می‌کند صورتش را به پای خود برساند. در حالت سوم قسمت پشت بدن به شدت در معرض کشش قرار می‌گیرد.

مراحل تکنیک:

  1. روی زمین نشسته و پاهای خود را دراز کنید.
  2. زانوی پای راست را خم کرده و پای راست را عقب بیاورید. پای راست را در کنار مفصل ران راست قرار دهید و انگشتان را به سمت عقب و روی زمین نگه دارید. قسمت داخلی ساق پای راست با قسمت بیرونی ران راست در تماس قرار می‌گیرد.
  3. با انداختن وزن بدن روی زانوی خم شده تعادل این حالت را حفط کنید. در ابتدا بدن به سمت پای دراز شده متمایل می‌شود و خود پا نیز به سمت بیرون کج می‌شود. حفظ تعادل در این حالت را یاد بگیرید و پا و انگشتان آن را به سمت جلو بکشید.
  4. حالا کناره‌های کف پای چپ را با هر دو کف دست نگه دارید و سپس بالاتنه را به سمت جلو متمایل کنید و مچ‌ها را دور پای چپ که دراز کرده‌اید قلاب کنید. دو نفس عمیق بکشید.
  5. زانوها را به هم بچسبانید، یک بازدم انجام دهید و به جلو خم شوید. ابتدا پیشانی، سپس بینی و لب‌ها و در آخر چانه را به زانوی چپ تکیه دهید. برای رسیدن به این حالت آرنج‌ها را باز کرده و بالاتنه را با یک بازدم به جلو هل دهید.
  6. آرنج چپ را به زمین تکیه ندهید. در ابتدا ممکن است تعادل خود را از دست داده و به سمت پای دراز شده بیفتید. بنابراین بالاتنه باید کمی به سمت پای خم شده برود تا وزن بدن روی زانوی خم شده قرار گیرد.
  7. با تنفس منظم بین نیم تا یک دقیقه در این حالت بمانید.
  8. همراه با یک دم سر و بالاتنه را بلند کنید، دست‌ها را رها کنید و پای راست را دراز کنید و به حالت اول برگردید.
  9. همین حالت‌ها را در سمت دیگر بدن نیز انجام دهید.